Menü

SQL Sorgu İşlemleri

27 Eylül 2017 - SQL
SQL Sorgu İşlemleri

SQL ‘ de Sorgu İfadeleri(select, from, where ve like)

Üzerinde duracağımız temel kavramlar

SELECT * FROM tablo_adi;

tablo_adi isimli tablodan tüm verileri çeker.

SELECT DISTINC ad FROM tablo_adi;

ad alanındaki aynı kayıtları tekrar alınmasını engellemek için kullanırız.

Veritabanı,tablo ve alan adlarını türkçe karakter kullanmadan oluşturduğumuza dikkat ediniz.

SELECT : SQL ‘in sorgulama deyimidir.

FROM : Hangi tablonun sorgulanacağını ifade eder.

DISTINCT : Aynı kayıtları önleyen anahtar kelime. Mesela isim adlı sütunda 2 adet Ferdi isimli veri olsaydı sadece bir tane çıktı alırdık. Böylece tekrarı önlemiş olduk.

*   : Tek bir sütunu(nitelik) değil, tüm sütunları ifade eder. Tüm sütunları değil de belirli alanları çekmek için ise, çekmek istediğimiz sütun isimlerini araya virgül(“,”) kullanarak çekebiliriz

Temel ifadeleri büyük harflerle yazdığım için sizlerde öyle bir zorunluluk hissetmeyin. Sadece anlaşılır olması için öyle yazıyorum. İsterseniz küçük harflerle de yazabilirsiniz. Bazı VTYS(Veritabanı Yönetim Sistemi)’lerde “;” bitmek zorunda değil ve LIKE=”*ad” derken “*” yerine bazı VTYS’lerde “%” kullanılabilir aynı zamanda, bazen de çift tırnak yerine tek tırnak kullanılabilir.

Kriter verilmezse “WHERE” sözcüğü de yazılmaz. Bu durumda tüm kayıtlar (satırlar) seçilir.

Where ile kriter belirtirken aşağıdaki operatörleri kullanırız.

=     Eşittir

    Büyüktür

<     Küçüktür

>=     Büyük veya Eşit

<=     Küçük veya Eşit

<>     Eşit değil

!=     Eşit değil

!>     Büyük değil

!<     Küçük değil

BETWEEN     Belirli bir aralık

LIKE     Arama

IN     Birden çok olası değer

Ek olarak AND , OR ve NOT mantıksal işleçlerini de kullanırız.

Örnek Uygulama

Aşağıda veri tabanımızdaki personel adlı tablo yer almaktadır. Bunun üzerinde sorgu işlemlerimizi gerçekleştireceğiz.

id ad soyad yas Adres sehir maas ulke
1 Ferdi Özer 23 1703 sk. Ağrı 2500 Turkey
2 Ana Trujillo 30 Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 1500 Mexico
3 Antonio Moreno 40 Mataderos 2312 México D.F. 1500 Mexico
4 Maria Anders 20 Obere Str. 57 Berlin 2000 Germany
5 Christina Berglund 42 Berguvsvägen 8 Luleå 5600 Sweden
SELECT ad,soyad FROM personel WHERE maas>1500;

Yukarıdaki SQL  cümlesi maaşı 1500 tl üzerinde olan personellerin ad ve soyadını ekrana yazdırır. (id numarası 1 , 4 ve 5 olanlar)


SELECT ad,soyad FROM personel WHERE ad>'F'

SQL cümlesi, adı F-Z arasında bir harf ile başlayan personeli gösterir(1 ve 4)


SELECT ad,soyad FROM personel WHERE ad>'F' AND maas=2500

Adı F harfi ile başlayan ve maaşı 2500 olan personeli gösterir(1)


SELECT ad,soyad FROM personel WHERE soyad LIKE 'Öz*'

Soyadı “Öz” ile başlayan verilerin ad ve soyad kısmını çeker.


SELECT * FROM personel WHERE maas BETWEEN 1000 AND 2000

Maaşı 1000 ile 2000 arasında olan kayıtların tüm bilgisini çeker. (2 , 3 ve 4)


SELECT * FROM personel WHERE maas >=5600

Maaşı 5600 ve 5600’dan büyük olan kayıtları getirir(5)


SELECT ad FROM personel WHERE maas IN(1000,2500,5500,10000)

Maaşı 1000 , 2500 , 5500 ve 10000 olan kayıtların isimlerini gösterir.(1)

SELECT ad FROM personel WHERE NOT ad="Ferdi";

İsmi “Ferdi” olmayan verilerin adını gösterir.(2,3,4 ve 5)

İngilizce diline hakimseniz bu kısım size çok kolay gelecektir diyerek bir daha ingilizcenin önemini vurgulamak istiyorum. Sadece bu bölüm için değil her zaman önemli olduğunu anlamanız için söylüyorum.

Öneri ve görüşleriniz için dönüş yapmayı unutmayın. Bol kodlamalı günler. 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir